Skip to main content

Brošurist(a) značenje

šta znači Brošurist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Brošurist(a) (fr. brochurier) pisac brošura.

Reč Brošurist(a) sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. броцхуриер) писац брошура.


Broj milion Riječ „milion“ dolazi iz italijanskoga jezika. Nastala je od izvorno l...
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Sve reči na slovo b