Skip to main content

Brodirati značenje

šta znači Brodirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Brodirati (fr. broder) vesti, izvesti zlatom, srebrom, svilom;figurativno: krasiti, ulep-šavati izmišljenim dodacima.

Reč Brodirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. бродер) вести, извести златом, сребром, свилом; фиг. красити, улеп-шавати измишљеним додацима.


Broj milion Riječ „milion“ dolazi iz italijanskoga jezika. Nastala je od izvorno l...
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Sve reči na slovo b