Skip to main content

Brodsrija značenje

šta znači Brodsrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Brodsrija (fr. broderie) vez, vezivo; vezenje; trgovina vezivom;figurativno: kićenje, ulepšavanje.

Reč Brodsrija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. бродерие) вез, везиво; везење; трговина везивом; фиг. кићење, улепшавање.


Broj milion Riječ „milion“ dolazi iz italijanskoga jezika. Nastala je od izvorno l...
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Sve reči na slovo b