Skip to main content

Brodvej značenje

šta znači Brodvej

Na latinici: Definicija i značenje reči Brodvej (eng. Brodway) „široka ulica", glavna saobraćajne i trgovačka ulica Njujorka, kulturno središte.

Reč Brodvej sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (енг. Бродwаy) „широка улица", главна саобраћајне и трговачка улица Нјујорка, културно средиште.


Broj milion Riječ „milion“ dolazi iz italijanskoga jezika. Nastala je od izvorno l...
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Sve reči na slovo b