Skip to main content

Brokat značenje

šta znači Brokat

Na latinici: Definicija i značenje reči Brokat (ital. broccato) zlatotkanica, srebrotkanica, teška, zlatnim i srebrnim kopcima protkana svilena tkanina; grub metalni prašak od legure bakra i cinka; fini liskun u prašku i bojadisan (obe vrste ovog praška upotrebljavaju se za bronzane boje); brokatna hartija hartija u boji sa mustrama, figurama islično:, utisnutim u zlatu i srebru.

Reč Brokat napisana unazad: takorB i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. броццато) златотканица, сребротканица, тешка, златним и сребрним копцима проткана свилена тканина; груб метални прашак од легуре бакра и цинка; фини лискун у прашку и бојадисан (обе врсте овог прашка употребљавају се за бронзане боје); брокатна хартија хартија у боји са мустрама, фигурама и сл., утиснутим у злату и сребру.

Slično: 
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Bronhocela med. posutost dušnika, guša....
Sve reči na slovo b