Skip to main content

Brokatel značenje

šta znači Brokatel

Na latinici: Definicija i značenje reči Brokatel (ital. broccatello) brokatu slična polusvilena tkanina, od svile i pamuka, ili samo od pamuka, sa utkanim krupnim cvetovima; vrsta žutog, crvenkastog ili ljubičastog italijanskog mermera.

Reč Brokatel napisana unazad: letakorB i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. броццателло) брокату слична полусвилена тканина, од свиле и памука, или само од памука, са утканим крупним цветовима; врста жутог, црвенкастог или љубичастог италијанског мермера.

Slično: 
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Bronhocela med. posutost dušnika, guša....
Sve reči na slovo b