Skip to main content

Brokhaus značenje

šta znači Brokhaus

Na latinici: Definicija i značenje reči Brokhaus (nem. Brockhaus) veliki nemački konverzacioni leksikon sa mnogo izdanja, poslednje u 20 knjiga zaključeno 1935, nazvan po izdavaču, velikomod nemačke reči: izdavačkom preduzeću u Lajpcigu, osnovanom 1805. god.

Reč Brokhaus sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нем. Броцкхаус) велики немачки конверзациони лексикон са много издања, последње у 20 књига закључено 1935, назван по издавачу, великом нем. издавачком предузећу у Лајпцигу, основаном 1805. год.


Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Bronhocela med. posutost dušnika, guša....
Sve reči na slovo b