Skip to main content

Brom značenje

šta znači Brom

Na latinici: Definicija i značenje reči Brom (od grčke reči: bromos smrad, od latinske reči: bromium) xex. element, nemetal atomske mase 79,909 redni broj 35, znak Vg, crvenkastomrka teška tečnost, jako nadražajnog mirisa.

Reč Brom sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. бромос смрад, нлат. бромиум) xеx. елемент, неметал атомске масе 79,909 редни број 35, знак Вг, црвенкастомрка тешка течност, јако надражајног мириса.


Broj milion Riječ „milion“ dolazi iz italijanskoga jezika. Nastala je od izvorno l...
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Sve reči na slovo b