Skip to main content

Brom značenje

šta znači Brom

Na latinici: Definicija i značenje reči Brom (od grčke reči: bromos smrad, od latinske reči: bromium) xex. element, nemetal atomske mase 79,909 redni broj 35, znak Vg, crvenkastomrka teška tečnost, jako nadražajnog mirisa.

Reč Brom sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. бромос смрад, нлат. бромиум) xеx. елемент, неметал атомске масе 79,909 редни број 35, знак Вг, црвенкастомрка тешка течност, јако надражајног мириса.


Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Bronhocela med. posutost dušnika, guša....
Sve reči na slovo b