Skip to main content

Bromatika značenje

šta znači Bromatika

Na latinici: Definicija i značenje reči Bromatika (od grčke reči: broma jelo) nauka o spravljanju jela po naučnim i ekonomskim načelima.

Reč Bromatika sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. брома јело) наука о справљању јела по научним и економским начелима.


Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Bronhocela med. posutost dušnika, guša....
Sve reči na slovo b