Skip to main content

Bromatologija značenje

šta znači Bromatologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bromatologija (od grčke reči: broma jelo, logia) nauka o jelima, nauka o sredstvima za ishranu.

Reč Bromatologija napisana unazad: ajigolotamorB i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. брома јело, логиа) наука о јелима, наука о средствима за исхрану.

Slično: 
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Bronhocela med. posutost dušnika, guša....
Sve reči na slovo b