Skip to main content

Bromid značenje

šta znači Bromid

Na latinici: Definicija i značenje reči Bromid (od grčke reči: bromos smrad)hemija: so bromovodonične kiseline.

Reč Bromid sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. бромос смрад) хем. со бромоводоничне киселине.


Broj milion Riječ „milion“ dolazi iz italijanskoga jezika. Nastala je od izvorno l...
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Sve reči na slovo b