Skip to main content

Bromoform značenje

šta znači Bromoform

Na latinici: Definicija i značenje reči Bromoform (od latinske reči: bromoformium)farmacija: tečnost veoma slična hloroformu, upotrebljava se kao sredstvo protiv velikog (magarećeg) kašlja.

Reč Bromoform napisana unazad: mrofomorB i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. бромоформиум) фарм. течност веома слична хлороформу, употребљава се као средство против великог (магарећег) кашља.

Slično: 
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Bronhocela med. posutost dušnika, guša....
Sve reči na slovo b