Skip to main content

Bromural značenje

šta znači Bromural

Na latinici: Definicija i značenje reči Bromural (od grčke reči: bromos) fark. bromov preparat, poznati lek za živce

Reč Bromural sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. бромос) фарк. бромов препарат, познати лек за живце


Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Bronhocela med. posutost dušnika, guša....
Sve reči na slovo b