Skip to main content

Bronhoblenorea značenje

šta znači Bronhoblenorea

Na latinici: Definicija i značenje reči Bronhoblenorea (od grčke reči: bronchos, blenna, sluz, rheo tečem)medicina: gnojavo zapaljenje dušnica.

Reč Bronhoblenorea sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. бронцхос, бленна, слуз, рхео течем) мед. гнојаво запаљење душница.


Broj milion Riječ „milion“ dolazi iz italijanskoga jezika. Nastala je od izvorno l...
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Sve reči na slovo b