Skip to main content

Bronhofonija značenje

šta znači Bronhofonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bronhofonija (od grčke reči: brćnchos, phone glas)medicina: piskutavost glasa (kod promuklosti).

Reč Bronhofonija napisana unazad: bronhofonija i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. брћнцхос, пхоне глас) мед. пискутавост гласа (код промуклости).

Slično: 
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Bronhocela med. posutost dušnika, guša....
Sve reči na slovo b