Skip to main content

Bronholitija značenje

šta znači Bronholitija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bronholitija (od grčke reči: bronchos, lithos kamen) med. stvaranje kamena u dušnicama.

Reč Bronholitija napisana unazad: ajitilohnorB i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. бронцхос, литхос камен) мед. стварање камена у душницама.

Slično: 
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Bronhocela med. posutost dušnika, guša....
Sve reči na slovo b