Skip to main content

Bronhorea značenje

šta znači Bronhorea

Na latinici: Definicija i značenje reči Bronhorea (od grčke reči: brćnchos, rheo tečem)medicina: preterano lučenje sluzi kod hroničnog zapaljenja dušnica.

Reč Bronhorea sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. брћнцхос, рхео течем) мед. претерано лучење слузи код хроничног запаљења душница.


Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Bronhocela med. posutost dušnika, guša....
Sve reči na slovo b