Skip to main content

Bronhorea značenje

šta znači Bronhorea

Na latinici: Definicija i značenje reči Bronhorea (od grčke reči: brćnchos, rheo tečem)medicina: preterano lučenje sluzi kod hroničnog zapaljenja dušnica.

Reč Bronhorea sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. брћнцхос, рхео течем) мед. претерано лучење слузи код хроничног запаљења душница.


Broj milion Riječ „milion“ dolazi iz italijanskoga jezika. Nastala je od izvorno l...
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Sve reči na slovo b