Skip to main content

Bronhostenoza značenje

šta znači Bronhostenoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Bronhostenoza (od grčke reči: brćnchos, stenos tesan) sužavanje (ili sunsenost) dušnica.

Reč Bronhostenoza sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. брћнцхос, стенос тесан) сужавање (или сунсеност) душница.


Broj milion Riječ „milion“ dolazi iz italijanskoga jezika. Nastala je od izvorno l...
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Sve reči na slovo b