Skip to main content

Brontofobija značenje

šta znači Brontofobija

Na latinici: Definicija i značenje reči Brontofobija (od grčke reči: bronte, phobeo plašim se) strah od grmljavine i nepogode.

Reč Brontofobija napisana unazad: ajibofotnorB i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. бронте, пхобео плашим се) страх од грмљавине и непогоде.

Slično: 
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Bronhocela med. posutost dušnika, guša....
Sve reči na slovo b