Skip to main content

Bronza značenje

šta znači Bronza

Na latinici: Definicija i značenje reči Bronza (fr. bronze, ital. bronzo, od latinske reči: bronzium) tuč, legura (slitina) bakra, cinka i gvožđa.

Reč Bronza napisana unazad: bronza i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. бронзе, итал. бронзо, нлат. бронзиум) туч, легура (слитина) бакра, цинка и гвожђа.

Slično: 
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Bronhocela med. posutost dušnika, guša....
Sve reči na slovo b