Skip to main content

Bronzirati značenje

šta znači Bronzirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Bronzirati (fr. bronzer) obojiti bronzanom, tj. mrkom, crnom, bakarnom bojom (drvo, gips, kožu i dr.); obojiti modrikastim prelivima na vatri.

Reč Bronzirati napisana unazad: itariznorB i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. бронзер) обојити бронзаном, тј. мрком, црном, бакарном бојом (дрво, гипс, кожу и др.); обојити модрикастим преливима на ватри.

Slično: 
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Bronhocela med. posutost dušnika, guša....
Sve reči na slovo b