Skip to main content

Brontosaurus značenje

šta znači Brontosaurus

Na latinici: Definicija i značenje reči Brontosaurus (od latinske reči: brontosaurus) kol. ogromni kičmenjak, iz perioda krede, dug preko 18 t.

Reč Brontosaurus sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. бронтосаурус) кол. огромни кичмењак, из периода креде, дуг преко 18 т.


Broj milion Riječ „milion“ dolazi iz italijanskoga jezika. Nastala je od izvorno l...
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Sve reči na slovo b