Skip to main content

Buda značenje

Šta znači Buda

Na latinici: Definicija i značenje reči Buda (ital. boccia) okrugao pljosnat drven sud za tečnost.

Reč Buda napisana unazad: adub

Buda se sastoji od 4 slova.

Šta je Buda

На Ћирилици: (итал. боцциа) округао пљоснат дрвен суд за течност.

Slično: 
Budžetirati l. sastaviti, sastavljati budžet, 2. finansirati po budžetu...
Budžet jednogodišnji zakon kojim se predviđaju, prethodno odobravaju i pre...
Budžak ugao, kut, ćošak. ...
Buda okrugao pljosnat drven sud za tečnost....
Budhisti pl. pristalice religije i filozofije budhizma....
Budhizam , učenje Gautame Budhe ; ind. religija koju je osnovao Budha, čija s...
Sve reči na slovo b