Skip to main content

Budžetirati

Šta znači Budžetirati


Budžetirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Budžetirati (eng. budget) l. sastaviti, sastavljati budžet, 2. finansirati po budžetu

Reč Budžetirati napisana unazad: itariteždub

Budžetirati se sastoji od 11 slova.

sta je Budžetirati

Slično:
Šta znači Budžetirati l. sastaviti, sastavljati budžet, 2. finansirati po budžet...
Šta znači Budžet jednogodišnji zakon kojim se predviđaju, prethodno odobra...
Šta znači Budžak ugao, kut, ćošak. ...
Šta znači Buda okrugao pljosnat drven sud za tečnost....
Šta znači Budhisti pl. pristalice religije i filozofije budhizma....
Šta znači Budhizam , učenje Gautame Budhe ; ind. religija koju je osnovao Bud...