Skip to main content

Budžak

Šta znači Budžak


Budžak značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Budžak (od turske reči: bucak) ugao, kut, ćošakustika:

Reč Budžak napisana unazad: každub

Budžak se sastoji od 6 slova.

sta je Budžak

Slično:
Šta znači Budžetirati l. sastaviti, sastavljati budžet, 2. finansirati po budžet...
Šta znači Budžet jednogodišnji zakon kojim se predviđaju, prethodno odobra...
Šta znači Budžak ugao, kut, ćošak. ...
Šta znači Buda okrugao pljosnat drven sud za tečnost....
Šta znači Budhisti pl. pristalice religije i filozofije budhizma....
Šta znači Budhizam , učenje Gautame Budhe ; ind. religija koju je osnovao Bud...