Skip to main content

Budžak značenje

šta znači Budžak

Na latinici: Definicija i značenje reči Budžak (tur. bucak) ugao, kut, ćošak.

Reč Budžak sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. буцак) угао, кут, ћошак.


Budžetirati l. sastaviti, sastavljati budžet, 2. finansirati po budžetu...
Budžet jednogodišnji zakon kojim se predviđaju, prethodno odobravaju i pre...
Budžak ugao, kut, ćošak. ...
Buda okrugao pljosnat drven sud za tečnost....
Budhisti pl. pristalice religije i filozofije budhizma....
Budhizam , učenje Gautame Budhe ; ind. religija koju je osnovao Budha, čija s...
Sve reči na slovo b