Skip to main content

Budžet

Šta znači Budžet


Budžet značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Budžet (eng., od francuske reči: budget, od italijanske reči: bolgia, latinski bulga kožna kesa, novčanik) jednogodišnji zakon kojim se predviđaju, prethodno odobravaju i prethodno raspoređuju svi državni (kao i gradski, neke ustanove i dr.) prihodi i rashodi u jednoj budžetskoj godini; predračun prihoda i rashoda uopšte; budžetska godina godina trajanja primljenog budžeta, računska godina.

Reč Budžet napisana unazad: teždub

Budžet se sastoji od 6 slova.

sta je Budžet

Slično:
Šta znači Budžetirati l. sastaviti, sastavljati budžet, 2. finansirati po budžet...
Šta znači Budžet jednogodišnji zakon kojim se predviđaju, prethodno odobra...
Šta znači Budžak ugao, kut, ćošak. ...
Šta znači Buda okrugao pljosnat drven sud za tečnost....
Šta znači Budhisti pl. pristalice religije i filozofije budhizma....
Šta znači Budhizam , učenje Gautame Budhe ; ind. religija koju je osnovao Bud...