Skip to main content

Budžet značenje

šta znači Budžet

Na latinici: Definicija i značenje reči Budžet (eng.,od francuske reči: budget,od italijanske reči: bolgia, latinski bulga kožna kesa, novčanik) jednogodišnji zakon kojim se predviđaju, prethodno odobravaju i prethodno raspoređuju svi državni (kao i gradski, neke ustanove i dr.) prihodi i rashodi u jednoj budžetskoj godini; predračun prihoda i rashoda uopšte; budžetska godina godina trajanja pri-mljenog budžeta, računska godina.

Reč Budžet sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (енг., фр. будгет, итал. болгиа, лат. булга кожна кеса, новчаник) једногодишњи закон којим се предвиђају, претходно одобравају и претходно распоређују сви државни (као и градски, неке установе и др.) приходи и расходи у једној буджетској години; предрачун прихода и расхода уопште; буджетска година година трајања при-мл>еног буджета, рачунска година.


Budućnost U linearnom konceptu vremena, budućnost je deo vremenske linije koji t...
Budžetirati l. sastaviti, sastavljati budžet, 2. finansirati po budžetu...
Budžet jednogodišnji zakon kojim se predviđaju, prethodno odobravaju i pre...
Budžak ugao, kut, ćošak. ...
Buda okrugao pljosnat drven sud za tečnost....
Budhisti pl. pristalice religije i filozofije budhizma....
Sve reči na slovo b