Skip to main content

Budala značenje

šta znači Budala

Na latinici: Definicija i značenje reči Budala (tur. budala) ludak, glupak.

Reč Budala sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. будала) лудак, глупак.


Budućnost U linearnom konceptu vremena, budućnost je deo vremenske linije koji t...
Budžetirati l. sastaviti, sastavljati budžet, 2. finansirati po budžetu...
Budžet jednogodišnji zakon kojim se predviđaju, prethodno odobravaju i pre...
Budžak ugao, kut, ćošak. ...
Buda okrugao pljosnat drven sud za tečnost....
Budhisti pl. pristalice religije i filozofije budhizma....
Sve reči na slovo b