Skip to main content

Budala

Šta znači Budala


Budala značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Budala (od turske reči: budala) ludak, glupakustika:

Reč Budala napisana unazad: aladub

Budala se sastoji od 6 slova.

sta je Budala

Slično:
Šta znači Budžetirati l. sastaviti, sastavljati budžet, 2. finansirati po budžet...
Šta znači Budžet jednogodišnji zakon kojim se predviđaju, prethodno odobra...
Šta znači Budžak ugao, kut, ćošak. ...
Šta znači Buda okrugao pljosnat drven sud za tečnost....
Šta znači Budhisti pl. pristalice religije i filozofije budhizma....
Šta znači Budhizam , učenje Gautame Budhe ; ind. religija koju je osnovao Bud...