Skip to main content

Budha značenje

šta znači Budha

Na latinici: Definicija i značenje reči Budha (sskr. Buddha) „probuđeni, prosveće-ni", osnivač po njemu prozvate religije (budhizma), rođen oko polovine VI veka pre naše ere u staroj plemićkoj porodici, u Indiji poštovan kao bog, „sveti mudrac", i kao devete otelovljenje boga Viš-«U,isto znači i budhizam.

Reč Budha napisana unazad: budha i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (сскр. Буддха) „пробуђени, просвеће-ни", оснивач по њему прозвате религије (будхизма), рођен око половине ВИ века пре наше ере у старој племићкој породици, у Индији поштован као бог, „свети мудрац", и као девете отеловљење бога Виш-«У, уп. будхизам.

Slično: 
Budžetirati l. sastaviti, sastavljati budžet, 2. finansirati po budžetu...
Budžet jednogodišnji zakon kojim se predviđaju, prethodno odobravaju i pre...
Budžak ugao, kut, ćošak. ...
Buda okrugao pljosnat drven sud za tečnost....
Budhisti pl. pristalice religije i filozofije budhizma....
Budhizam , učenje Gautame Budhe ; ind. religija koju je osnovao Budha, čija s...
Sve reči na slovo b