Skip to main content

Budha

Šta znači Budha


Budha značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Budha (sanskrt: Buddha) „probuđeni, prosvećeni", osnivač po njemu prozvate religije (budhizma), rođen oko polovine VI veka pre naše ere u staroj plemićkoj porodici, u Indiji poštovan kao bog, „sveti mudrac", i kao devete otelovljenje boga Viš«U, isto znači i budhizamenica:

Reč Budha napisana unazad: ahdub

Budha se sastoji od 5 slova.

sta je Budha

Slično:
Šta znači Budžetirati l. sastaviti, sastavljati budžet, 2. finansirati po budžet...
Šta znači Budžet jednogodišnji zakon kojim se predviđaju, prethodno odobra...
Šta znači Budžak ugao, kut, ćošak. ...
Šta znači Buda okrugao pljosnat drven sud za tečnost....
Šta znači Budhisti pl. pristalice religije i filozofije budhizma....
Šta znači Budhizam , učenje Gautame Budhe ; ind. religija koju je osnovao Bud...