Skip to main content

Budhizam značenje

šta znači Budhizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Budhizam (sskr. Buddha), učenje Gautame Budhe (oko 557—447 pre naše ere);od indijske reči: religija koju je osnovao Budha, čija se filozofija sadrži u dve tačke: patnja i spasenje. Život je patnja, uzroci patnje su strasti (tj. žeđ za životom, volja za život), osloboditi se tih strasti znači osloboditi se patnje, put ka oslobođenju vodi ka nirvani,to jest stanju blaženog mira, bez strasti i patnje;isto znači i budizam.

Reč Budhizam sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (сскр. Буддха), учење Гаутаме Будхе (око 557—447 пре наше ере); инд. религија коју је основао Будха, чија се филозофија садржи у две тачке: патња и спасење. Живот је патња, узроци патње су страсти (тј. жеђ за животом, воља за живот), ослободити се тих страсти значи ослободити се патње, пут ка ослобођењу води ка нирвани, тј. стању блаженог мира, без страсти и патње; уп. будизам.


Budućnost U linearnom konceptu vremena, budućnost je deo vremenske linije koji t...
Budžetirati l. sastaviti, sastavljati budžet, 2. finansirati po budžetu...
Budžet jednogodišnji zakon kojim se predviđaju, prethodno odobravaju i pre...
Budžak ugao, kut, ćošak. ...
Buda okrugao pljosnat drven sud za tečnost....
Budhisti pl. pristalice religije i filozofije budhizma....
Sve reči na slovo b