Skip to main content

Buđ značenje

šta znači Buđ

Na latinici: Definicija i značenje reči Buđ (tur. biige) plesan; buđa.

Reč Buđ napisana unazad: buđ i sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (тур. бииге) плесан; буђа.

Slično: 
Budžetirati l. sastaviti, sastavljati budžet, 2. finansirati po budžetu...
Budžet jednogodišnji zakon kojim se predviđaju, prethodno odobravaju i pre...
Budžak ugao, kut, ćošak. ...
Buda okrugao pljosnat drven sud za tečnost....
Budhisti pl. pristalice religije i filozofije budhizma....
Budhizam , učenje Gautame Budhe ; ind. religija koju je osnovao Budha, čija s...
Sve reči na slovo b