Skip to main content

Bušel

Šta znači Bušel


Bušel značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bušel (eng. bushel) engleska mera za žito, merov, merica, 36,349 1 (u SAD 35,239 1).

Reč Bušel napisana unazad: lešub

Bušel se sastoji od 5 slova.

sta je Bušel

Slično:
Šta znači Buš-tru prišipetlja ....
Šta znači Bušerizirati telegrafske stubove natopiti u bakarnom vitriolu ....
Šta znači Bušel engleska mera za žito, merov, merica, 36,349 1 ....
Šta znači Bustrofedon naziv za pisanje na epitafskim spomenicima starih Grka i F...
Šta znači Busola fiz. mornarski kompas, naročito podešena magnetna igla za...