Skip to main content

Bušerizirati

Šta znači Bušerizirati


Bušerizirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bušerizirati (od francuske reči: Bucherie) telegrafske stubove natopiti u bakarnom vitriolu (nazvan po pronalazaču).

Reč Bušerizirati napisana unazad: itarizirešub

Bušerizirati se sastoji od 12 slova.

sta je Bušerizirati

Slično:
Šta znači Buš-tru prišipetlja ....
Šta znači Bušerizirati telegrafske stubove natopiti u bakarnom vitriolu ....
Šta znači Bušel engleska mera za žito, merov, merica, 36,349 1 ....
Šta znači Bustrofedon naziv za pisanje na epitafskim spomenicima starih Grka i F...
Šta znači Busola fiz. mornarski kompas, naročito podešena magnetna igla za...