Skip to main content

Bušerizirati značenje

šta znači Bušerizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Bušerizirati (fr. Bucherie) telegrafske stubove natopiti u bakarnom vitriolu (nazvan po pronalazaču).

Reč Bušerizirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. Буцхерие) телеграфске стубове натопити у бакарном витриолу (назван по проналазачу).


Buš-tru prišipetlja ....
Bušerizirati telegrafske stubove natopiti u bakarnom vitriolu ....
Bušel engleska mera za žito, merov, merica, 36,349 1 ....
Bustrofedon naziv za pisanje na epitafskim spomenicima starih Grka i Feničana, k...
Busola fiz. mornarski kompas, naročito podešena magnetna igla za određivan...
Sve reči na slovo b