Skip to main content

Bustrofedon

Šta znači Bustrofedon


Bustrofedon značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bustrofedon (od grčke reči: biis govedo, strophe okret, obrtaj) naziv za pisanje na epitafskim spomenicima starih Grka i Feničana, kod koga redovi teku naizmenično: jedan red sleva nadesno, a drugi — obrnuto, kao što idu volovi pri oranju.

Reč Bustrofedon napisana unazad: nodefortsub

Bustrofedon se sastoji od 11 slova.

sta je Bustrofedon

Slično:
Šta znači Buš-tru prišipetlja ....
Šta znači Bušerizirati telegrafske stubove natopiti u bakarnom vitriolu ....
Šta znači Bušel engleska mera za žito, merov, merica, 36,349 1 ....
Šta znači Bustrofedon naziv za pisanje na epitafskim spomenicima starih Grka i F...
Šta znači Busola fiz. mornarski kompas, naročito podešena magnetna igla za...