Skip to main content

Bustrofedon značenje

šta znači Bustrofedon

Na latinici: Definicija i značenje reči Bustrofedon (od grčke reči: biis govedo, strophe okret, obrtaj) naziv za pisanje na epitafskim spomenicima starih Grka i Feničana, kod koga redovi teku naizmenično: jedan red sleva nadesno, a drugi — obrnuto, kao što idu volovi pri oranju.

Reč Bustrofedon sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. биис говедо, стропхе окрет, обртај) назив за писање на епитафским споменицима старих Грка и Феничана, код кога редови теку наизменично: један ред слева надесно, а други — обрнуто, као што иду волови при орању.


Buš-tru prišipetlja ....
Bušerizirati telegrafske stubove natopiti u bakarnom vitriolu ....
Bušel engleska mera za žito, merov, merica, 36,349 1 ....
Bustrofedon naziv za pisanje na epitafskim spomenicima starih Grka i Feničana, k...
Busola fiz. mornarski kompas, naročito podešena magnetna igla za određivan...
Sve reči na slovo b