Skip to main content

Busola

Šta znači Busola


Busola značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Busola (od italijanske reči: bussola kutijica, od latinske reči: buxula, latinski puxis kutija, od grčke reči: puxis kutija od šimširovine) fizika: mornarski kompas, naročito podešena magnetna igla za određivanje pravca. , busija (od turske reči: pusu) zaseda.

Reč Busola napisana unazad: alosub

Busola se sastoji od 6 slova.

sta je Busola

Slično:
Šta znači Buš-tru prišipetlja ....
Šta znači Bušerizirati telegrafske stubove natopiti u bakarnom vitriolu ....
Šta znači Bušel engleska mera za žito, merov, merica, 36,349 1 ....
Šta znači Bustrofedon naziv za pisanje na epitafskim spomenicima starih Grka i F...
Šta znači Busola fiz. mornarski kompas, naročito podešena magnetna igla za...