Skip to main content

ćenar značenje

šta znači ćenar

Na latinici: Definicija i značenje reči ćenar (pere. kenar,od turske reči: kenar) obala, strana, kraj, ivica, kut; vrsta platna.

Reč ćenar sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере. кенар, тур. кенар) обала, страна, крај, ивица, кут; врста платна.


Centurion zapovednik, komandir jedne centurije, kapetan....
Centurija kod Rimljana: četa od 100, docnije 60 vojnika; jedan od 193 dela na...
Centumvir u starom Rimu, član sudskog kolegijuma za građanske parnice, sastav...
Centrumat pristalica centruma kao političke stranke....
Centrum 1. kon. u geometrijskoj figuri tačka koja je od svih tačaka obima...
Centrosfera kol. centralno jezgro Zemlje . ...
Sve reči na slovo c