Skip to main content

Centurion značenje

šta znači Centurion

Na latinici: Definicija i značenje reči Centurion (latinski centurio) zapovednik, komandir jedne centurije, kapetan.

Reč Centurion sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. центурио) заповедник, командир једне центурије, капетан.


Centurion zapovednik, komandir jedne centurije, kapetan....
Centurija kod Rimljana: četa od 100, docnije 60 vojnika; jedan od 193 dela na...
Centumvir u starom Rimu, član sudskog kolegijuma za građanske parnice, sastav...
Centrumat pristalica centruma kao političke stranke....
Centrum 1. kon. u geometrijskoj figuri tačka koja je od svih tačaka obima...
Centrosfera kol. centralno jezgro Zemlje . ...
Sve reči na slovo c