Skip to main content

čeng značenje

šta znači čeng

Na latinici: Definicija i značenje reči čeng (kin.) kineski duvački instrument sa cevima razne veličine i krivom trubom na koju svirač duva.

Reč čeng sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (кин.) кинески дувачки инструмент са цевима разне величине и кривом трубом на коју свирач дува.


Centurion zapovednik, komandir jedne centurije, kapetan....
Centurija kod Rimljana: četa od 100, docnije 60 vojnika; jedan od 193 dela na...
Centumvir u starom Rimu, član sudskog kolegijuma za građanske parnice, sastav...
Centrumat pristalica centruma kao političke stranke....
Centrum 1. kon. u geometrijskoj figuri tačka koja je od svih tačaka obima...
Centrosfera kol. centralno jezgro Zemlje . ...
Sve reči na slovo c