Skip to main content

čengel značenje

šta znači čengel

Na latinici: Definicija i značenje reči čengel (pere. cengal,od turske reči: cengel) gvozdena kuka; kazna čengela kazna na koju su Turci osuđivali teške krivce (sastojala se u tome što je osuđeni visio zakačen o gvozdenu kuku dok ne umre).

Reč čengel sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (пере. ценгал, тур. ценгел) гвоздена кука; казна ченгела казна на коју су Турци осуђивали тешке кривце (састојала се у томе што је осуђени висио закачен о гвоздену куку док не умре).


Centurion zapovednik, komandir jedne centurije, kapetan....
Centurija kod Rimljana: četa od 100, docnije 60 vojnika; jedan od 193 dela na...
Centumvir u starom Rimu, član sudskog kolegijuma za građanske parnice, sastav...
Centrumat pristalica centruma kao političke stranke....
Centrum 1. kon. u geometrijskoj figuri tačka koja je od svih tačaka obima...
Centrosfera kol. centralno jezgro Zemlje . ...
Sve reči na slovo c