Skip to main content

čengija značenje

šta znači čengija

Na latinici: Definicija i značenje reči čengija (pere. ceng,od turske reči: cengi) igračica, kafanska igračice.

Reč čengija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (пере. ценг, тур. ценги) играчица, кафанска играчице.


Centurion zapovednik, komandir jedne centurije, kapetan....
Centurija kod Rimljana: četa od 100, docnije 60 vojnika; jedan od 193 dela na...
Centumvir u starom Rimu, član sudskog kolegijuma za građanske parnice, sastav...
Centrumat pristalica centruma kao političke stranke....
Centrum 1. kon. u geometrijskoj figuri tačka koja je od svih tačaka obima...
Centrosfera kol. centralno jezgro Zemlje . ...
Sve reči na slovo c