Skip to main content

ćenifa značenje

šta znači ćenifa

Na latinici: Definicija i značenje reči ćenifa (arap. kanif,od turske reči: kenef, kenif zaštićen od pogleda) nužnik, zahod.

Reč ćenifa sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (арап. каниф, тур. кенеф, кениф заштићен од погледа) нужник, заход.


Centurion zapovednik, komandir jedne centurije, kapetan....
Centurija kod Rimljana: četa od 100, docnije 60 vojnika; jedan od 193 dela na...
Centumvir u starom Rimu, član sudskog kolegijuma za građanske parnice, sastav...
Centrumat pristalica centruma kao političke stranke....
Centrum 1. kon. u geometrijskoj figuri tačka koja je od svih tačaka obima...
Centrosfera kol. centralno jezgro Zemlje . ...
Sve reči na slovo c