Skip to main content

Cenominator

Šta znači Cenominator


Cenominator značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Cenominator (latinski denominare) kat. imenitelj, imenilac (u razlomku); denominator racionis (od latinske reči: denominator rationis) broj koji kazuje odnos, količnik, kvocijent.

Reč Cenominator napisana unazad: rotanimonec

Cenominator se sastoji od 11 slova.

sta je Cenominator

Slično:
Šta znači Cenominator kat. imenitelj, imenilac ; denominator ra-cionis broj ko...