Skip to main content

ćesam značenje

šta znači ćesam

Na latinici: Definicija i značenje reči ćesam (tur.) sreća; kupiti na pesam kupiti na sreću.

Reč ćesam sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур.) срећа; купити на песам купити на срећу.


Cesus prav. onaj na čiji se račun nešto ustupa, tj. koji treba da plati....
Cesiovar prav. onaj kome se ustupa neka stvar ili neko pravo....
Cesio boiorum prav. ustupanje dobara poveriocima....
Cesija prav. ustupanje, odustajanje; prenošenje nekog prava na drugog....
ćesatluk nemanje novca, novčana kriza, besparica...
ćesam sreća; kupiti na pesam kupiti na sreću....
Sve reči na slovo c