Skip to main content

Cesio boiorum značenje

šta znači Cesio boiorum

Na latinici: Definicija i značenje reči Cesio boiorum (latinski cessio bonorum)pravo: ustupanje dobara (imanja) poveriocima.

Reč Cesio boiorum napisana unazad: cesio boiorum i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. цессио бонорум) прав. уступање добара (имања) повериоцима.

Slično: 
Cesus prav. onaj na čiji se račun nešto ustupa, tj. koji treba da plati....
Cesiovar prav. onaj kome se ustupa neka stvar ili neko pravo....
Cesio boiorum prav. ustupanje dobara poveriocima....
Cesija prav. ustupanje, odustajanje; prenošenje nekog prava na drugog....
ćesatluk nemanje novca, novčana kriza, besparica...
ćesam sreća; kupiti na pesam kupiti na sreću....
Sve reči na slovo cZnačenje Šta znači