Skip to main content

ćesatluk značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (arap.-tur. kesatlik) nemanje novca, novčana kriza, besparica

Reč ćesatluk napisana unazad: kultaseć i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (арап.-тур. кесатлик) немање новца, новчана криза, беспарица

Slično: 
Cesus prav. onaj na čiji se račun nešto ustupa, tj. koji treba da plati....
Cesiovar prav. onaj kome se ustupa neka stvar ili neko pravo....
Cesio boiorum prav. ustupanje dobara poveriocima....
Cesija prav. ustupanje, odustajanje; prenošenje nekog prava na drugog....
ćesatluk nemanje novca, novčana kriza, besparica...
ćesam sreća; kupiti na pesam kupiti na sreću....
Sve reči na slovo cj