Skip to main content

Cesiovar značenje

šta znači Cesiovar

Na latinici: Definicija i značenje reči Cesiovar (od latinske reči: cessionarius)pravo: onaj kome se ustupa neka stvar ili neko pravo.

Reč Cesiovar napisana unazad: cesiovar i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. цессионариус) прав. онај коме се уступа нека ствар или неко право.

Slično: 
Cesus prav. onaj na čiji se račun nešto ustupa, tj. koji treba da plati....
Cesiovar prav. onaj kome se ustupa neka stvar ili neko pravo....
Cesio boiorum prav. ustupanje dobara poveriocima....
Cesija prav. ustupanje, odustajanje; prenošenje nekog prava na drugog....
ćesatluk nemanje novca, novčana kriza, besparica...
ćesam sreća; kupiti na pesam kupiti na sreću....
Sve reči na slovo cZnačenje Šta znači