Skip to main content

Cesija značenje

šta znači Cesija

Na latinici: Definicija i značenje reči Cesija (latinski cessio)pravo: ustupanje, odustajanje; prenošenje nekog prava na drugog.

Reč Cesija napisana unazad: cesija i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. цессио) прав. уступање, одустајање; преношење неког права на другог.

Slično: 
Cesus prav. onaj na čiji se račun nešto ustupa, tj. koji treba da plati....
Cesiovar prav. onaj kome se ustupa neka stvar ili neko pravo....
Cesio boiorum prav. ustupanje dobara poveriocima....
Cesija prav. ustupanje, odustajanje; prenošenje nekog prava na drugog....
ćesatluk nemanje novca, novčana kriza, besparica...
ćesam sreća; kupiti na pesam kupiti na sreću....
Sve reči na slovo cZnačenje Šta znači