Skip to main content

česma značenje

šta znači česma

Na latinici: Definicija i značenje reči česma (tur. kesme od kesmek seći, odseći) vrsta veza na šupljike.

Reč česma napisana unazad: česma i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. кесме од кесмек сећи, одсећи) врста веза на шупљике.

Slično: 
Cesus prav. onaj na čiji se račun nešto ustupa, tj. koji treba da plati....
Cesiovar prav. onaj kome se ustupa neka stvar ili neko pravo....
Cesio boiorum prav. ustupanje dobara poveriocima....
Cesija prav. ustupanje, odustajanje; prenošenje nekog prava na drugog....
ćesatluk nemanje novca, novčana kriza, besparica...
ćesam sreća; kupiti na pesam kupiti na sreću....
Sve reči na slovo c