Skip to main content

čester-sir značenje

šta znači čester-sir

Na latinici: Definicija i značenje reči čester-sir (eng. chester) vrsta engleskog si ra, nazvanog po eng. gradu Česteru.

Reč čester-sir sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (енг. цхестер) врста енглеског си ра, названог по енг. граду Честеру.


Često Često je termin koji se koristi za označavanje određenih vremenskih in...
Cesus prav. onaj na čiji se račun nešto ustupa, tj. koji treba da plati....
Cesiovar prav. onaj kome se ustupa neka stvar ili neko pravo....
Cesio boiorum prav. ustupanje dobara poveriocima....
Cesija prav. ustupanje, odustajanje; prenošenje nekog prava na drugog....
ćesatluk nemanje novca, novčana kriza, besparica...
Sve reči na slovo c