Skip to main content

či značenje

šta znači či

Na latinici: Definicija i značenje reči či (kin.) 1. mera za dužinu u Kini: stopa = 0,218 t; 2. mera za pugeve = 0,246 t; 3. mera za žito od 100 činga = oko 100 1.

Reč či sastoji se od 2 slova.

На Ћирилици: (кин.) 1. мера за дужину у Кини: стопа = 0,218 т; 2. мера за пугеве = 0,246 т; 3. мера за жито од 100 чинга = око 100 1.


Cilj Cilj je Imenica koja svrhu kretanja ili delovanja. Takođe, cilj može o...
Cicijašiti biti cicija, tvrdičiti, škrtariti....
Ciceronijanizam težnja da se piše isključivo onim latinskim jezikom kojim je pisao č...
Ciceron veliki rimski državnik, besednik i pisac ; fig. odličan besednik; c...
Cicero tip. slova, malo krupnija od garmonda, visoka 4,511 št ....
Cic pamučne platno sa šarama u boji, poreklom iz Indije....
Sve reči na slovo c