Skip to main content

Ciceron značenje

šta znači Ciceron

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciceron (latinski Cicero) veliki rimski državnik, besednik i pisac (106—43. pre n. e.);figurativno: odličan besednik; ciceronov stil sjajan govorničkistilistika:

Reč Ciceron sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. Цицеро) велики римски државник, беседник и писац (106—43. пре н. е.); фиг. одличан беседник; цицеронов стил сјајан говорнички стил.


Cicijašiti biti cicija, tvrdičiti, škrtariti....
Ciceronijanizam težnja da se piše isključivo onim latinskim jezikom kojim je pisao č...
Ciceron veliki rimski državnik, besednik i pisac ; fig. odličan besednik; c...
Cicero tip. slova, malo krupnija od garmonda, visoka 4,511 št ....
Cic pamučne platno sa šarama u boji, poreklom iz Indije....
čičerone vođa stranaca, naročito u ital. gradovima . ...
Sve reči na slovo c